Med sygeplejeteori som referenceramme

Med sygeplejeteori som referenceramme

i forskning og udvikling

Bogen giver svar på spørgsmålet: "Hvad kan man bruge sygeplejeteori til - og hvordan bruger man den?"

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere

Med sygeplejeteori som referenceramme fokuserer på, hvordan sygeplejeteori anvendes som referenceramme i forsknings- og udviklingsarbejde samt i sygeplejerskers kliniske hverdag.

Bogens første del belyser udvikling og anvendelse af sygeplejeteori, og hvad en teoretisk referenceramme er. Den forklarer, hvad det vil sige at arbejde stringent, så der er sammenhæng mellem spørgsmål, metode og konklusion. Denne del af bogen giver de studerende et metodisk grundlag for at skrive opgaver og lave udviklingsarbejder med sygeplejefaget i fokus.

Anden del af bogen består af kapitler, hvor sygeplejeforskere gennemgår, hvordan de selv har inddraget sygeplejeteori som referenceramme i deres forskning eksemplificeret med sygeplejeteori/ -filosofi af Kari Martinsen, Katie Eriksson, Merry Scheel og Patricia Benner.

Såvel kvantitative som kvalitative forskningsmetoder er repræsenterede, og vægten er lagt på anvendelsen af teorien frem for på forskningsresultaterne. Et kapitel beskriver, hvordan en teoretisk referenceramme er blevet implementeret på et helt sygehus. Det sidste kapitel beskriver arbejde i forskningsnetværk.

Bogen henvender sig især til sygeplejerskeuddannelsens modul 9, men også til moduler, der stiller krav om udarbejdelse af større teoretiske opgaver, fx bachelorprojektet. Den vil desuden være interessant for diplom-, kandidat- og masterstuderende.

Anmeldelser

"Denne bog er blevet til i den hensigt, at den skal være anvendelig i sygeplejerskeuddannelsen generelt og særligt på modul 9.
Jeg vil betegne dette [kapitel] som eksemplarisk ift. at besvare spørgsmålet: Hvad kan man bruge sygeplejeteori til - og hvordan bruger man den?"  - Sygeplejersken nr. 3, 2011

"Bogen kan kun anbefales."  -  Jette Henriksen, lektor, cand.cur. og ph.d. i Uddannelsesnyt 2, 2011

Bogens redaktører

Vibeke Østergaard Steenfeldt er cand. cur. og underviser på Sygeplejeskolen i Slagelse. Hun har gennem længere tid interesseret sig for patienternes åndelige behov og har skrevet speciale samt flere artikler om emnet.

Birgit Bidstrup Jørgensen er sygeplejerske, SD i uddannelse og undervisning, cand.cur. Lektor ved sygeplejerskeuddannelsen 1995-2008, nu forlagsredaktør ved Gads Forlag, den sundhedsfaglige redaktion. Forfatter til artikler og lærebogskapitler om sygepleje.

Indhold
Kap. 1

Sygeplejeteori - udvikling, begreber og anvendelse
Af Elizabeth OC Hall
                  


Kap. 2

Betydning af sygeplejeteori i faglige undersøgelser: belyst i et spørgsmål-metode-koklusion-perspektiv
Af Anne Sievert og Seth ChaiklinKap. 3

Sygeplejeteori som referenceramme
Af Birgit Bidstrup JørgensenKap. 4

Udvikling af en sygeplejefaglig teori om livsfænomener med Kari Martinsens omsorgsfilosofi som tænkehorisont
A Charlotte DelmarKap. 5

Kari Martinsens omsorgsfilosofi som referencerammefor undersøgelse af sygeplejerskens stedfortrædendepraksis
Af Vibeke Østergaard SteenfeldtKap. 6

Katie Erikssons teori som referenceramme for undersøgelse af lidelse og lidelsens drama
Af Lena Wiklund GustinKap. 7

Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelse af hospitalssygeplejerskes ledelsespraksis
Af Erik Elgaard SørnsenKap. 8

Patricia Benners teori som referenceramme for undersøgelsen af dygtige sygeplejersker
Af Lisbeth UhrenfeldtKap. 9

Implementering af en teoretisk referenceramme som grundlag for klinisk sygepleje
Af Biddy MadsenKap. 10

Forskernetværk: omsorgsteori som ramme for forskning
Af Lisbeth UhrenfeldtMed sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling
Redigeret af: Birgit Bidstrup Jørgensen & Vibeke Østergaard Steenfeldt
1. udgave 2010
ISBN: 9788712044673
Antal sider: 218 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 13-09-2010