Michael H. Clemmesen

Født 1944 og er tidligere brigadechef og seniorforsker ved Center for Militærhistorie, Forsvarsakademiet.

Om Michael H. Clemmesen

Udover sin lange karriere i forsvaret er Michael H. Clemmesen også uddannet historiker. Han har siden 2005 forsket i nyere dansk militærhistorie, hvilket også har været emnet for en lang række publikationer han har forfattet gennem tiden. Michael H. Clemmesen har i Danmarks Krigshistorie 700-2010 skrevet om perioden 1870-1945.