Nis Marinus Dommergaard

Om Nis Marinus Dommergaard

Nis Marinus Dommergaard, Corporate Legal Advisor (IP) i Group Legal IPR ved Vestas Wind Systems A/S, HA(jur.) fra Handelshøjskolen i Aarhus 2004, cand.jur. fra Aarhus Universitet 2007, advokat 2010.

Nis har arbejdet med immaterialret i en lang årrække, herunder i advokatfirmaet Bech-Bruuns afdeling for Intellectual Property & Technology fra 2006 til 2015, hvor han har rådgivet en række danske og udenlandske virksomheder om immaterialret og markedsføringsret, ligesom han har ført retssager om immaterialretlige tvister ved Sø- og Handelsretten og
landsretterne.

Herudover har Nis i en årrække som ekstern lektor undervist i faget Markedsføringsret på den juridiske kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet, ligesom han har undervist i immaterialret på kurser afholdt af
Danske Advokater.

Nis er forfatter til flere juridiske artikler og publikationer om blandt andet sagsomkostninger, varemærkeret, geografiske indikatorer (BOB og BGB), ambush marketing og persondataret. Han er desuden National Representative for Danmark i organisationen AIJA (International Association of Young Lawyers) samt hyppig taler inden for immaterialretlige emner på seminarer og kongresser arrangeret af både AIJA og UIA (International Association of Lawyers).