Pernile Winding Gojkovic

Om Pernille Winding Gojkovic

Pernille Winding Gojkovic er administrerende direktør og partner i patentbureauet HØIBERG A/S – et patent- og varemærkebureau, der rådgiver om immaterielle rettigheder (IPR), herunder patenter, varemærker og design, innovation management, teknologioverførsel og inden for alle tekniske
områder.

Pernille Winding Gojkovic er European Patent Attorney og Certificeret Dansk Patent Agent. Pernille yder patentrådgivning inden for alle områder af life science, lige fra genetik og molekylærbiologi til lægemidler, diagnostik, mediko- og fødevareteknologi samt industriel fermentering og produktionsstammer. Patentrådgivningen spænder fra orienterende søgninger og landscape-analyser til udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, indsigelser ved det Europæiske Patent Kontor samt krænkelse og invalideringssager for Sø- og Handelsretten. Desuden rådgiver og udarbejder Pernille second opinions, freedom to operate-analyser og due diligence-rapporter.

Pernille har en baggrund inden for biologi og molekylærbiologi og afsluttede både sit speciale i genetik og sin ph.d. i molekylærbiologi og cellebiologi på Københavns Universitet. Pernille var adjunkt på Københavns Universitet, før hun kom til HØIBERG.

Pernille er en ivrig foredragsholder og underviser i immaterialret og patentstrategi på universiteter i både Danmark, Sverige, Norge og Slovenien.
Hun er desuden censor på Københavns Universitet.