Peter Koerver Schmidt

Om Peter Koerver Schmidt

Peter Koerver Schmidt forsker og underviser i skatteret på Copenhagen Business School og har erhvervet en ph.d.-grad på en afhandling om dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv.

Peters primære forskningsområder er selskabsskatteret og international skatteret. Ud over sit virke på Copenhagen Business School er Peter tilknyttet CORIT Advisory P/S som Technical Advisor.

Peter er forfatter og medforfatter til en række danske og internationale publikationer om skatteretlige emner.