Peter-Ulrik Plesner

Om Peter-Ulrik Plesner

Peter-Ulrik Plesner er partner i Plesner og arbejder primært med IP-ret, herunder patenter, varemærker, produktefterligninger, Life Science og retssager.
Peter-Ulrik repræsenterer særligt en række nationale og internationale klienter i patentkonflikter, varemærkesager og markedsføringssager. 
Han har omfattende erfaring med retssager og voldgiftssager.

Peter-Ulrik har møderet for Højesteret og procederer jævnligt for Højesteret, Landsretterne og Sø- og Handelsretten. Endelig fungerer Peter-Ulrik som voldgiftsdommer og har gennemført Advokatrådets Voldgiftsdommeruddannelse.