Søren Høgh Thomsen

Om Søren Høgh Thomsen

Søren Høgh Thomsen er advokat i Gorrissen Federspiel og tilknyttet firmaets afdeling for IP & Technology. Han beskæftiger sig med generel IP-rådgivning og generel erhvervsrådgivning, herunder navnligt udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter. 

Søren har særlig erfaring med varemærkeret, ophavsret, patentret, designret, franchising, markedsføringsret, udarbejdelse af immaterialretlige aftaler samt rådgivning om immaterialretlige problemstillinger generelt.

Søren blev advokat i 2009 og har i 2012 og 2013 arbejdet i London og New York hos et større internationalt advokatfirma.

Søren er forfatter til diverse publikationer, herunder:

Artikel i International Journal of Franchising Law Volume 11 – Issue 4 – 2013 vedrørende franchising i Danmark.
Artikel i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2011, nr. 3 side 54-65, “Selvfinansiering & Fusion”.
Kapitlet om “Denmark” i bogen: International Franchising. Kluwer Law International, 2008.
Søren har desuden i en årrække virket som ekstern lektor i Aktie- og Anpartsselskabsret på Aarhus Universitet.