Søren Zinck

Om Søren Zinck

Søren Zinck er advokat og partner i LETT Advokatpartnerselskab.
Søren har i ca. 15 år arbejdet med konkurrenceret og har en betydelig praktisk erfaring med at rådgive i sager om konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug, fusionskontrol, statsstøtte, erstatning og strafansvar.
Tidligere i sin karriere var han udstationeret et år i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvorfor han har et godt kendskab til – og forståelse for
– konkurrencemyndighedernes tilgang til konkurrenceretlige problemstillinger.

Søren har i de seneste år blandt andet ført principielle konkurrencesager for EU-Domstolen (sag C-209/10, Post Danmark I og sag C-23/14, Post Danmark II (verserende)) og Højesteret (eks. sag 109/2014 Terminal A (verserende)) og har i tillæg hertil været involveret i en lang række konkurrencesager for de danske domstole i øvrigt og konkurrencemyndighederne.

Søren underviser ofte om konkurrenceretlige emner og har skrevet flere indlæg om konkurrenceretlige problemstillinger, herunder en artikel om pay for delay-sager i Pharmaceutical Executive, oktober 2013, og det danske kapital i The Dominance and Monopolies Review, Law Business Research, 2013 (i samarbejde med Frederik André Bork).