Sara Munch Andersen

Om Sara Munch Andersen

Sara Munch Andersen er advokatfuldmægtig i Plesners afdeling for IP/Life Science.

Hun beskæftiger sig med retssager og rådgivning inden for immaterialretten, herunder i særdeleshed i forbindelse med retstvister inden for patentretten. Sara yder desuden juridisk bistand i forbindelse med regulatoriske spørgsmål inden for Life Science-sektoren i relation til medicin, medicinsk udstyr, kosttilskud, kosmetik mv.