Sarah Antonia L. Andreasen

er specialestuderende ved Roskilde Universitet, hvor hun skriver speciale i psykologi og sundhedsfremme.

Om Sarah Antonia L. Andreasen

Sarah Antonia L. Andreasen har tidligere beskæftiget sig primært med social ulighed i sundhed, hvor hun blandt andet har undersøgt, hvordan etniske minoritetskvinder lærer om sundhed, samt hvordan borgere i et forebyggelsescenter forbedrer deres sundhed.

Derudover har hun arbejdet som frivillig sundhedsrådgiver i et sundhedshus i et boligsocialt område, hvor arbejdet primært bestod i metodisk forankring af forbedring af sundhed.