Sygepleje til den akut syge patient

Sygepleje til den akut syge patient

Et curologisk perspektiv

Sygepleje til akut syge mennesker er et stort og komplekst område, hvor patientsituationen bl.a. indebærer medicinske og teknologiske undersøgelser og behandlinger. Situationen er ofte præget af tidspres, handletvang og tværfagligt samarbejde. Beskrivelserne af observation og andre sygeplejefaglige interventioner i "Sygepleje til den akut syge patient" tager udgangspunkt i ABCDE-princippet.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

At være akut syg er ikke knyttet til en bestemt medicinsk diagnose. Situationen kan opstå uden forudgående sygdom eller som en forværring af kronisk sygdom. Uanset hvor den akutte sygdom opstår, er der sygeplejersker involveret i plejen og behandlingen. Så godt som alle sygeplejersker møder den akutte patient og skal derfor have en grundlæggende viden og færdigheder i at kunne udøve sygepleje til akut syge mennesker.

Synsvinklen er sygeplejerskens, dvs. et curologisk perspektiv, hvis arbejde dog ikke kan ses isoleret. Mange faggrupper er involveret i pleje og behandling af den akutte patient, hvorfor det tværfaglige samarbejde også beskrives i bogen.

Sygepleje til den akut syge patient – et curologisk perspektiv har fokus på den voksne patient med en akut sygdom inklusive den kritiske fase af den akutte sygdom. Den omhandler såvel den medicinske som den kirurgiske patient, mens den rent intensive behandling og pleje er ikke denne bogs ærinde.

Målgruppen er sygeplejestuderende på modul 10-14 samt nyuddannede sygeplejersker. Bogen er således både en lærebog til studiet og en opslagsbog, som kan anvendes efter endt uddannelse.

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1
Organisering af modtagelse af akutte patienter
Af Lene Wichmann
Kapitel 2
Hvad kendetegner sygepleje til akutte patienter?
Af Mona Larsen
Kapitel 3
Observation af en akut syg patient
Af Jette Surlykke Tobiasen
Kapitel 4
Monitorering
Af Eva Charlotte Toth
Kapitel 5
Vejrtrækningsproblemer
Af Eva Charlotte Toth
Kapitel 6
Påvirkning af kredsløbet
Af Trine Stougaard
Kapitel 7
Påvirkning af bevidstheden
Af Jette Surlykke Tobiasen
Kapitel 8
Forstyrrelser i væskebalancen
Af Helle Skovbakke
Kapitel 9
Forstyrrelser i ernæringstilstanden
Af Karin Kaasby
Kapitel 10
Evnen til at bevæge og lejre sig
Af Charlotte Myhre Jensen
Kapitel 11
Forstyrrelser i hudens og slimhindens barrierefunktion
Af Laila Mohrsen Busted
Kapitel 12
Forstyrrelser i den normale legemstemperatur
Af Lene Munch og Signe Risom
Kapitel 13
Smerter
Af Signe Risom og Lene Munch
Kapitel 14
Psykosociale og eksistentielle aspekter af akut sygdom
Af Annette Sommer

Forord

Alle sygeplejersker vil møde mennesker, der bliver akut syge. I situationer, hvor der opstår akut sygdom hos en patient, er sygeplejersken en nøgleperson, som kan tage vare på patientens grundlæggende behov, lindre lidelsen og forebygge komplikationer. Med sundhedsvæsnets stigende krav til kvalitet og effektivitet i pleje og behandling af patienter, udvikles der til stadighed nye teorier og metoder, der kan sikre systematisk observation og intervention hos den syge patient. Dette, sammenholdt med at uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje skal bygge på et videngrundlag, der er professions- og udviklingsbaseret, er det afsæt, der ligger til grund for denne bog.

Bogens målgruppe er primært sygeplejestuderende på modul 10-14 og nyuddannede sygeplejersker, som har teoretiske og kliniske forudsætninger fra modul 1-9. Herudover kan bogen anvendes af tværfaglige samarbejdspartnere som radiografer, ergo- og fysioterapeuter, der har med akutte patientforløb at gøre.  Endelig kan erfarne sygeplejersker få et ”brush up” om sygepleje til akut syge patienter.

Bogens indhold er afgrænset til at omhandle voksne mennesker med akut somatisk sygdom, der enten indlægges med en akut lidelse eller skade eller oplever akut sygdom inden indlæggelse på sygehus fx akut forværring af en kronisk lidelse. Bogens fokus er de sygeplejefaglige interventioner og observationer i akutte situationer. Forfatterne har et curologisk perspektiv på den akut syge patient. Begrebet curologi betyder: ”læren om sygepleje og omsorg”. Synsvinklen er altså overvejende sygeplejerskens, og der er fokus på de sygeplejefaglige fænomener, der viser sig i den akut syge patients tilstand og adfærd, som fordrer at sygeplejersken og samarbejdspartner handler. En anden synsvinkel er patientologien - læren om at være patient og pårørende, hvilket kun er sporadisk omtalt i denne bog.

Bogens er bygget op således, at de første kapitel (1-4) er overordnede og  præsenterer generel viden om sygepleje og akutte situationer. Det første kapitel kan betragtes som en referenceramme for det helhedsperspektiv, de enkelte kapitler anlægger på den akut syge patient. Kapitel to er en præsentation af organiseringen af sygepleje med bl.a. beskrivelse af den fælles akutte modtageafdeling (FAM). Tredje kapitel beskriver systematisk observation af den akut syge patient, ud fra ABCDE-modellen og kommunikation i akutte situationer. Det fjerde kapitelt er generel om monitorering dvs. overvågning og evaluering af den akut syge patients tilstand. De efterfølgende kapitler (5-13) er opdelt efter de sygeplejefaglige fænomener, der viser sig i den akut syge patients tilstand og adfærd fx påvirkning af kredsløbet og bevidstheden. Disse kapitler indeholder detaljerede forklaringer og vejledninger til sygeplejerskens forståelse og handling i akutte situationer. Bogen kan derfor anvendes både som lærebog i uddannelsen og som opslagsbog i klinisk praksis.

Bogens forfattere er sygeplejersker fra henholdsvis klinisk praksis og sygeplejerskeuddannelsen. Fælles for alle er en interesse i at udvikle sygepleje og kvalificere sygeplejersker til at varetage plejen af akut syge mennesker. 

Bogens vidensgrundlag er erfaringer fra klinisk praksis og teoretisk viden, der i størst muligt omfang tager udgangspunkt i udviklings- og forskningsbaseret viden om akut og kritisk syge mennesker. Sygeplejestuderende kan finde inspiration i kapitlernes referencelister til deres videre søgning af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejestiuationer. 

Det er vores mål, at bogen vil medvirke til, at de sygeplejestuderende kvalificeret til at handle adækvat i de akutte situationer, som alle sygeplejesker vil møde i deres arbejde med patienterne.

København, februar 2013
Mona Larsen og Lene Wichmann

Inholdsfortegnelse
Kapitel 1
Organisering af modtagelse af akutte patienter
Af Lene Wichmann
Kapitel 2
Hvad kendetegner sygepleje til akutte patienter?
Af Mona Larsen
Kapitel 3
Observation af en akut syg patient
Af Jette Surlykke Tobiasen
Kapitel 4
Monitorering
Af Eva Charlotte Toth
Kapitel 5
Vejrtrækningsproblemer
Af Eva Charlotte Toth
Kapitel 6
Påvirkning af kredsløbet
Af Trine Stougaard
Kapitel 7
Påvirkning af bevidstheden
Af Jette Surlykke Tobiasen
Kapitel 8
Forstyrrelser i væskebalancen
Af Helle Skovbakke
Kapitel 9
Forstyrrelser i ernæringstilstanden
Af Karin Kaasby
Kapitel 10
Evnen til at bevæge og lejre sig
Af Charlotte Myhre Jensen
Kapitel 11
Forstyrrelser i hudens og slimhindens barrierefunktion
Af Laila Mohrsen Busted
Kapitel 12
Forstyrrelser i den normale legemstemperatur
Af Lene Munch og Signe Risom
Kapitel 13
Smerter
Af Signe Risom og Lene Munch
Kapitel 14
Psykosociale og eksistentielle aspekter af akut sygdom
Af Annette Sommer

Bogens forfattere
Laila Mohrsen Busted│Lektor
Sygeplejerske, Cand.cur.
Ansat ved UC Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Charlotte Myhre Jensen│Udviklingssygeplejerske
Sygeplejerske, master i sundhedspædagogik
Ansat ved Ortopædkirurgisk speciale på Odense og Svendborg Universitetshospital

Karin Kaasby│Udviklingssygeplejerske
Intensivsygeplejerske, MLP
Ansat ved Aalborg Universitetshospital

Mona Larsen│Lektor
Sygeplejerske, SD, Cand.cur.
Ansat ved UC Syddanmark, sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Lene Munch│Lektor
Sygeplerjerske, Cand.scient.san.
Ansat ved Professionshøjskolen Metropol

Signe Stelling Risom│Ph.D. studerende
Sygeplejerske, Cand.scient.san.
Ansat ved Hjertecentret, Rigshospitalet

Helle Skovbakke│Adjunkt
Intensivsygeplejerske, Cand.scient.san.
Ansat ved UC Syddanmark, sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Annette Sommer│Udviklings- og kvalitetskoordinator
Sygeplejerske, Cand.cur
Ansat ved Neurologisk Afd, Hillerød Hospital

Trine Stougaard│Adjunkt
Sygeplejerske, Cand.cur.
Ansat ved institut for sygepleje, det sundhedsfaglige og teknologiske fakultet, Professionshøjskolen Metropol

Jette Surlykke Tobiasen│Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Sygeplejerske, master i pædagogisk udviklingsarbejde
Ansat ved Regionssyddanmark, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, FAM.

Eva Charlotte Toth│Adjunkt
Sygeplejerske, Cand.scient.san.
Ansat ved Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol

Lene WichmannOversygeplejerske
Intensivsygeplejerske/MPH og certificeret coach.
Ansat ved Fælles Akutmodtagelse Odense Universitets Hospital, OUH.
Bogens redaktører

Oversygeplejerske Lene Wichmann, intensivsygeplejerske/MPH og certificeret coach, Oversygeplejeske ved Center for Kvalitet, Odense Universitetshospital, OUH.

Lektor Mona Larsen, sygeplejerske, SD og  cand.cur, ansat ved sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, UC Syddanmark.

Sygepleje til den akut syge patient - Et curologisk perspektiv

Redigeret af: Mona Larsen og Lene Wichmann
1. udgave 2013

ISBN: 9788712046172
Antal sider: 280 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 06-03-2013