Thomas Mølsgaard

Om Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard er advokat (L), European Trademark & Design Attorney og arbejder som Trademark & Legal manager for Zacco Region Øresund og Zacco Advokatanpartselskab.

Thomas har mere end 18 års erfaring med sikring og håndhævelse af immaterielle rettigheder (navnlig varemærker, design og ophavsrettigheder) samt markedsføringsret. Han har en særlig ekspertise inden for kopivarer, hvor han har ført og vundet en række betydningsfulde retssager
for rettighedshaverne, blandt andet den såkaldte Rolex-sag (sag C-98/13 for EU-domstolen) om hindring af indførsel af kopivarer til privat brug til EU-zonen.

Ud over sin danske kandidatgrad har Thomas en LL.M. fra Ruprecht-Karls Universität i Heidelberg. Thomas har et bredt kendskab til immaterialretten
og relaterede retsområder både fra advokatsiden gennem sit virke på full-service advokatkontorer og fra bureausiden gennem sit arbejde i mere end 7 år hos to af Danmarks førende patent- og varemærkebureauer.