Thomas Riis

Om Thomas Riis

Thomas Riis er professor dr.jur. på Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet, hvor han siden 2010 har været tilknyttet Center for informations- og innovationsret. Inden da var han professor i immaterialret ved CBS Handelshøjskolen. Han forsker og underviser navnlig i immaterialret, men beskæftiger sig endvidere med retsøkonomi, markedsføringsret, erstatningsret og procesret.

Thomas har publiceret bøger og en lang række artikler i nationale og internationale tidsskrifter inden for disse områder – heriblandt ph.d.-afhandlingen “Ophavsret og retsøkonomi. Immaterielle goder i kulturøkonomisk belysning” fra 1996 og doktordisputatsen “Enerettigheder og vederlagsrettigheder – Håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv” fra 2005. Senest har han sammen med to medforfattere i 2015 udgivet bogen “Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces”.