Thomas Riis

Thomas Riis

Thomas Riis, f. 1941, professor ved European University Institute i Firenze 1979-80 og ved Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 1994-2008.

Om Thomas Riis

Thomas Riis er forfatter til en lang række bøger og videnskabelige artikler om især Danmarks middelalder. Kongen og hans mænd er en gennemrevideret udgave af hans disputats Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332 fra 1977.