Ania Willman

Om Ania Willman

Ania Willman er sygeplejerske, sygeplejelærer og dr. phil. Hun arbejder som lektor ved Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle og er chef for Center for Evidenbaseret Sygepleje. Ania Willman har tidligere været formand for Socialstyrelsens ekspertgruppe i sygeplejeog gennem flere år medlem af Statens Beredning för Medicinsk Utvärderings (SBU) videnskabelige råd. Hun har desuden været projektleder for SBU & Svensk Sjuksköterskeförerings (SSF) fælles rapportserie Evidensbaseret Sygepleje.