Anne Dichmann Sorknæs

Anne Dichmann Sorknæs er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.

Om Anne Dichmann Sorknæs

Anne Dichmann Sorknæs er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Hun er ansat som forskningssygeplejerske og post doc på Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus og Syddansk Universitet. Hendes primære forskningsområder er Telemedicin og Familiesygepleje. Hun har mangeårig klinisk erfaring, primært fra sekundær sektor, hvor hun har arbejdet med patienter med medicinske sygdommme med særligt fokus på patienter med lungesygdomme. Hendes ph.d.-projekt omhandler effekten af synkrone telemedicinske videokonsultationer mellem sygeplejerske på hospital og udskrevet patient med KOL. Ph.d. projektet bestod af en interventionsundersøgelse, en randomiseret undersøgelse og en kvalitativ undersøgelse med feltobservationer, individuelle interview og fokusgruppeinterview med patienter og sygeplejersker.