Berit Heir Bunkan

er uddanet ved Oslo Ortopædiske Institut og har en magistergrad i Psykologi.

Læs mere

Berit Heir Bunkan har været 1. amanuensis ved Højskolen i Oslo, hvor hun nu er seniorforsker. Hun har været i centrum for udviklingen af norsk psykomotorisk fysioterapi. I denne behandling har massage en central plads. Bunkan er specielt optaget af muskulatur og den betydning, muskulaturen har både fysisk og psykisk. Forskningen i den ydre krop inkl. muskulatur var udgangspunktet for hendes doktorgrad. For arbejdet med at systematisere og videreudvikle norsk psykomotorisk fysioterapi blev hun udnævnt til ridder af St. Olav-ordenen i 2004. Berit Bunkan har skrevet en række lærebøger hvoraf de fleste er oversat til andre sprog.