Birgit Løgstrup

Birgit Løgstrup

Birgit Løgstrup (f. 1941), historiker dr.phil., har været arkivar ved Rigsarkivet og Landsarkivet for Nørrejylland og adjungeret professor ved Aarhus Universitet.