Charles Louis de Secondat de Montesquieu

(1689-1755) banebrydende fransk forfatter til betragtninger over politik og samfundsliv.