Claus Vinther Nielsen

Om Claus Vinther Nielsen

Claus Vinther Nielsen er læge, ph.d. Har beskæftiget sig med revalidering og rehabilitering i praksis, ledelse, undervisning, vejledning og forskning i mere end 30 år. Ledende regionssocialoverlæge, Klinisk Socialmedicin og MarselisborgCentrets forsknings- og udviklingsfunktion, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, afdelingsleder, klinisk lektor, Afdeling for Klinisk Socialmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.