Studiespørgsmål kapitel 16

Spørgsmål 1
Beskriv princippet bag konservativ behandling hos patienter med ortopædkirurgiske lidelser.

Spørgsmål 2
Rikke er 25 år og håndboldspiller. I forbindelse med træningen vrikker hun om på foden og udvikler hævelse af ve. ankel. Da Rikke samtidig er nyuddannet sygeplejerske vurderer hun selv, at der ikke er risiko for en fraktur. Derfor vælger hun at følge de behandlingsprincipper, som beskrives som RICE-princippet.
a. Hvad er princippet bag RICE?

Spørgsmål 3
Benjamin har netop været på skiferie, hvor han en af de sidste dage på ferien styrter og pådrager sig en femurfraktur. Han har store smerter, og da der er tale om en åben fraktur, er man nødt til at operere Benjamin.
a. Hvad er forskellen på en åben og en lukket fraktur?
b. Spiller det nogen behandlingsmæssig rolle, om en fraktur er åben eller lukket?
c. Beskriv processen bag knoglehelingen og forskellen mellem direkte og indirekte ossifikation.

Spørgsmål 4
Du arbejder som hjemmesygeplejerske og kommer ud til den 80-årige Inger, som er faldet ud af sin seng. Inger har kraftige smerter i hofteregionen. Du ringer til vagtlægen for at drøfte situationen.
a. Hvilke observationer vil du gøre hos Inger før du ringer til vagtlægen?

Spørgsmål 5
Ud fra dine observationer, vurderer vagtlægen at Inger skal på skadestuen, da der kan være tale om en collum femoris fraktur. På skadestuen får Inger foretaget et røntgen af hoften, som bekræfter mistanken om collum femoris. Man mener, at Inger vil være bedst hjulpet med en hemialloplastik.
a. Hvad er en hemialloplastik?
b. Hvorfor vælger man hos nogen patienter en hemialloplastik ved collum femoris fraktur frem for osteocyntese?
c. Hvad skal man tænke over som bagvedliggende årsag til Ingers collum femoris fraktur bort set fra faldet?
d. Hvilke komplikationer kan der opstå postoperativt hos patienter, som er blevet opereret for en collum femoris fraktur?

Spørgsmål 6
Du er sygeplejerske på skadestuen og på en af de travle weekendvagter i december. Der er mange patienter på skadestuen, og du er nødt til at lave en prioritering af, hvor hurtigt de enkelte patienter kan behandles. Jakob har været til julefrokost og på vej hjem falder han og tager fra med hånden. Han har kraftige smerter i armen efterfølgende og du vurderer, at han godt kunne have pådraget sig en fraktur svarende til underarmens knogler.
a. Hvilke observationer vil du gøre hos Jakob, før du beslutter dig for, hvor hurtigt han skal til?

Spørgsmål 7
Hvilke symptomer har patienter med karpaltunnelsyndrom og hvad er årsagen til symptomerne?

Spørgsmål 8
Brian er kommet ud for et trafikuheld og indbringes til skadestuen som en multitraume-patient. Han er på ulykkesstedet blevet placeret på en spineboard. Da han kommer til skadestuen vurderer man, at Brian skal forblive på spineboard, indtil han har fået lavet en traumeskanning. Man er specielt bekymret for, om han kan have pådraget sig en C2-fraktur.
a. Hvorfor er columnafrakturer på netop det niveau særlig farlige?