Studiespørgsmål kapitel 2

Spørgsmål 1

Beskriv grundlæggende principper bag billeddannelsen ved en røntgenundersøgelse, herunder hvorfor nogle områder fremstår mørke og andre lyse på et røntgenbillede?

Spørgsmål 2

34-årig mand indbringes til skadestuen efter en motorcykelulykke. Patienten er svært medtaget og får ved ankomsten til skadestuen taget et akut rtg. af thorax og bækkenet.  Hvorfor får patienten taget akut røntgen af thorax? Hvilke oplysninger kan man få ved denne undersøgelse i den akutte fase?

Spørgsmål 3

På figur 4.2 ses en distal femurfraktur behandlet med en marvsøm. Marvsømmet fremtræder helt hvidt i forhold til de resterende strukturer på røntgenbilledet. Hvad er årsagen til denne farveforskel?

Spørgsmål 4

Hvad er forskellen mellem et konventionelt røntgenbillede og en CT-skanning?

Spørgsmål 5

Beskriv hvad man anvender kontrastvæske til i forbindelse med en CT-skanning?

Spørgsmål 6

Ved behov for anvendelse af kontrast i forbindelse med en CT-skanning er der visse forsigtighedsregler, som man skal være opmærksom på. Hvilke forhold omkring patienten er man nødt til at overveje før en CT-skanning med kontrast udføres?

Spørgsmål 7

Beskriv princippet bag billededannelsen i forbindelse med ultralydsskanning.

Spørgsmål 8

Angiv fordele og ulemper ved anvendelse af ultralyd fremfor andre billeddiagnostiske metoder.

Spørgsmål 9

Hvad skal man være opmærksom på, før en patient henvises til en MR-skanning?

Spørgsmål 10

Angiv og begrund nogle situationer, hvor anvendelsen af MR-skanning er mere fordelagtig i forhold til en CT-skanning.