Ordforklaringer kapitel 1

Absces
Byld 

Anaerob
Uden ilt 

Anafylaksi
Allergisk reaktion (anafylaktisk shock)

Analge­tika
Smertestillende midler 

Aterosklerose
Åreforkalkning 

Bradykardi
Langsom hjertevirksomhed 

Dilatation
Udvidelse

Diurese
Urinudskillelse

Dyspnø
Åndenød 

Fagocytose (verbalform: fagocytere)
’Cellespisning'. Ses hos celler i immunforsvaret, der kan uskadeliggøre fremmedlegemer ved at indoptage dem. 

Fulminant
Hurtigt og voldsomt udviklet (typisk om sygdomsudbrud) 

Gastrointestinal
Vedrørende mave-tarm-systemet 

Hypo­term
Ved lav legemstemperatur

Iltsaturation
Iltmætning 

Insufficiens
Nedsat funktionsevne (fx ved et organ) 

Intravenøst (i.v.)
Indført i en vene 

Isotonisk
Bruges om opløsninger med samme osmotiske tryk som den kropsvæske, der erstattes 

Kardilatation
Udvidelse af blodkarrene 

Karpermeabili­tet
Gennemtrængelighedsgraden i karrene for et bestemt stof

Kemotaktisk 
Tiltrækning eller frastødning frembragt af kemisk påvirkning

Makrofag
Celletype kendetegnet ved en stor evne til fagocytose, se ovenfor. 

Metabolisk /-isme
Vedr. stofskiftet 

Mitose
Celledelingsform 

Mortalitet
Dødelighed, dvs. det relative antal dødsfald af en sygdom i en befolkning inden for et givet tidsrum 

Obstetrisk
Vedr. svangerskab og fødsel 

Osmolaritet
Antallet af molosmotisk aktive partikler per liter opløsning 

Parese
Lammelse

Patofysiologi
Fysiologien ved sygdom 

Patogen
Sygdomsfremkaldende (fx om bakterier og virus) 

Per os
Gennem munden 

Permeabel/permeabilitet
Gennemtrængelig/gennemtrængelighed 

Peroralt
Gennem munden 

Pneumoni
Lungebetændelse

Recidiv
Tilbagefald 

Reumatoid artritis
Kronisk leddegigt, se side 325 

Saturationsgrad
Mætningsgrad

Systolisk blodtryk
Det tryk, som blodet udøver i arterierne under hjertets systole. Læs mere om systolisk blodtryk i MENNESKEKROPPEN – Anatomi og fysiologi, kapitel 9. Læs mere om blodtrykstagning i MENNESKEKROPPEN – Sygeplejeprocedurer og –teknikker, kapitel 11. 

Toksin (toksisk)
Giftstof (giftigt) 

Virulens
Evnen hos en indtrængende mikrobe til at fremkalde sygdom i værtsorganismen