Ordforklaringer kapitel 15

Anamnese
Den del af en patients sygehistorie, der bygger på oplysninger fra patienten selv eller dennes omgivelser

Aterosklerose
Åreforkalkning

Cushingoidt udseende
Udseende som ved Cushings syndrom, dvs. måneansigt, fedtophobning i nakken og på maven samt muskelsvind på ekstremiteterne. Se s. 216.

Cytokiner
Gruppe af peptider og glukopeptider, som er meget biologisk aktive og formidler kemisk kommunikation mellem legemets celler

Eks­traartikulære manifestationer
Manifestationer af sygdommen, der ikke manifesteres i selve leddene

Fagocytose
’Cellespisning'. Ses hos celler i immunforsvaret, der kan uskadeliggøre fremmedlegemer ved at indoptage dem.

Hyperlipi­dæmi
Øget mængde fedtstof i blodet

Intraartikulær
Inde i et led

Neuropatiske smerter
Smerter, der hænger sammen med degenerative forandringer i de perifere nerver 

Osteopeni
Let knogleafkalkning (defineres ved en T-score ved BMD-måling, der er lavere end normalværdien, men højere end ved osteoporose)

Osteoporose
Knogleskørhed, se s. 220

Periorbitalt
Omkring øjenhulerne

Peroralt
Gennem munden

Tromboemboli
Tilstand, hvor en del af en lokal blodprop (trombe) løsriver sig og føres med blodstrømmen og sætter sig fast, når karret bliver for snævert (emboli)