Ordforklaringer kapitel 23

Anæmi
Nedsat hæmoglobinindhold i blodet

Apopleksi
Tilstand, hvor et organ pludseligt sætter ud af funktion (af indre årsager, ikke ydre)

Artrose
Det samme som osteoartrose, dvs. slidgigt, se s. 336

Ateroskle­rose
Åreforkalkning

Compliance
Patientens evne til at efterkomme lægens ordinationer. Ofte bruges ordet i forbindelse med medicinindtag. I så fald angiver det patientens evne til at indtage et lægemiddel på korrekt tidspunkt, i korrekt mængde og på den korrekte måde.

Cystitis
Blærebetændelse (betændelsestilstand i urinblæren)

Delirium/delir
Forbigående tilstand med forstyrrelse af bevidstheden og opmærksomheden, også kaldet konfusion. Se s. 491.

Dyspnøisk
Præget af åndenød

Hyperkolesterolæmi
Øget mængde af kolesterol i blodet

Hypertension
Højt blodtryk

Hypoglykæmi
Lavt blodsukker, dvs. lavt niveau af glukose i blodet, se s. 202.

Hypoksi
Lav eller nedsat ilttension i blodet og i vævene

Hyponatriæmi
Tilstand med nedsat natriumindhold i blodet, se s. 38.

Hypoperfusion
Nedsat blodtilførsel til et eller flere organer. Hvis tilstanden omfatter alle organismens organer, er der tale om en shocktilstand, se s. 73.

Hypotension
Lavt blodtryk

Latrogenese
Ska­delige følgevirkninger som resultat af kontakt med sundhedsvæsenet

Multimorbiditet
Med tilstedeværelse af to eller flere kroniske sygdomme på en gang.

Neuro­pati
Degenerative forandringer i de perifere nerver eller i den autonome del af nervesystemet. Om diabetisk neuropati se s. 210. Om polyneuropati se s. 195

Obstipation
Forstoppelse

Osteoartrose
Slidgigt, se s. 336

Osteoporose­
Knogleskørhed, se s. 220

Palliativ behandling
Lindrende, symptomatisk behandling, der ikke helbreder sygdommens egentlige årsag.