Ordforklaringer kapitel 27

Adipøs
Overvægtig

Anastomose
Operativ dannelse af en forbin­delse mellem to hulorganer, fx to blodkar eller to stykker tarm, som syes sammen.

Curettage
Beskæring, udskrabning eller udtømning (af fx en absces) ved hjælp af en curette, et langskaftet instrument med en lille ske/ring el.lign. med skarpe sider.

Fibrinolytisk virkning
I denne forbindelse: forbindinger med evne til at opløse fibrin

Hæmostatisk virkning
I denne forbindelse: forbindinger med evne til standse eller dæmpe udsivning af blod fra beskadigede kar

Iskæmi
Nedsat eller ophørt blodgennemstrømning og dermed mindsket eller manglende iltforsyning i et væv

Opgranulering
Om det fænomen, at sårbunden dækkes af levende og nydannet sårhelingsvæv (granula­tionsvæv), se s. 526.