Ordforklaringer kapitel 4

Anæstesi
Bedøvelse, se s. 84

Anaerob metabolisme
Stofskifte uden ilt

Antikoagulationsbehandling / AK-behandling
Tilførsel af medicamina, der nedsætter blodets koagulationsevne

Aspiration
1: indånding eller nedsugning af luftarter, væske eller faste stoffer i luftrør, bronkier eller lunger. 2: udtømmelse af væske fra hulrum (ved sugning).

Atelektase
1: manglende eller ufuldstændig udfoldning af lungealveolerne. 2: sammenfald og lufttomhed af et lungeafsnit

Decubitus
Liggesår

EKG
Elektrokardiogram, se s. 104

Ekspek­torat
Opspyt (væske/slim, der udstødes ved hoste)

Hypoksi
Nedsat ilttension i blodet og i vævene

Hypotension
Lavt blodtryk

Hypo­volæmi
Tilstand præget af kredsløbssvigt pga. underskud af ekstracellulærvæske 

Hæmatom
Blodansamling

Konfusion
Også kaldet delirium, se s. 491

Kredsløbsinsufficiens
Nedsat funktion af kredsløbet

Lungeemboli
En akut tilstopning af en eller flere grene af lungearterien med materiale ført med blodstrømmen fra et andet sted i kroppen

Lokalanalgesi
Lokalt virkende smertestillende midler

Pulsoxi­meter
Apparat til pulsoximetrimåling, se s. 71

Saturationsmåling
Måling af blodets iltmætning