Ordforklaringer kapitel 6

Angiografisk fremstilling
Røntgenteknik, der muliggør billedfremstilling af blodkar ved injektion af kontraststof i arterier, så karrenes forløb kan fremstilles ved røntgengennemlysning, se s. 64.

Anæmi
Nedsat hæmoglobinindhold i blodet

Apopleksi
Tilstand, hvor et organ pludseligt sætter ud af funktion (af indre årsager, ikke ydre)

Asystoli
Hjertestop, hvor der ikke er sammentrækning af hjertets ventrikler

Cyanose/cyanotisk
Blåfarvning/blåfarvet

Diastolisk volumen
Blodets volumen under hjertets diastole. Læs mere om diastolisk blodtryk i MENNESKEKROPPEN – Anatomi og fysiologi, kapitel 9. Læs mere om blodtrykstagning i MENNESKEKROPPEN – Sygeplejeprocedurer og –teknikker, kapitel 11.

Dyslipidæmi
Forstyrrelser i lipidstof­skiftet

Dyspnø
Åndenød

Emboli
Tilstand præget af lokal iskæmisk vævsdød forårsaget af et objekt (en embolus), som føres rundt med kredsløbet, indtil blodkarret bliver for snævert, og der opstår en tilstopning. Objektet består ofte af materiale fra en blodprop (trombe), der løsriver sig og føres med blodstrømmen.

Gastritis
Mavekatar, dvs. diverse tilstande med kroniske eller tilbagevendende smerter i øvre abdomen

Halsvenestase
Øget blodfylde i halsevenen pga. nedsat afløb

Hypertension
Højt blodtryk

Hypertrofi
Forøgelse af et vævs eller organs størrelse uden samtidig øgning af celleantallet

Hypotension
Lavt blodtryk

Hæmatogen
Via blodet

Hæmodynamisk
Vedrørende de skiftende forhold ved blodets passage igennem kredsløbet

Hæmoperikardium
Ansamling af blod i hjertets perikardium

Infarkt
Et vævsområde, der som følge af iskæmi er blevet nekrotisk

Inotrop virkning
Påvirkning af en muskelkontraktions kraft eller energi i enten positiv eller negativ retning. Her anvendt med henblik på hjertets kontraktion.

Iskæmisk hjertesygdom
Hjertesygdom relateret til iskæmi, dvs. nedsat eller ophørt blodgennemstrømning og dermed mindsket eller manglende iltforsyning i hjertet

Klonisk-toniske kramper (anfald)
Under et generaliseret tonisk-klonisk anfald bliver patienten pludselig bevidstløs eller fjern og falder om med stivhed (den toniske fase) efterfulgt af kloniske træknin­ger (den kloniske fase), dvs. kortvarige rykvise kontraktioner i alle fire ekstremiteter

Kom­partmentsyndrom
En alvorlig tilstand forårsaget af et skadeligt højt tryk i muskellogerne pga. ødem eller blødning i muskulaturen efter traume, se s. 364

Medicin­compliance
Patientens evne til at indtage et lægemiddel på korrekt tidspunkt, i korrekt mængde og på den korrekte måde.

Nekrose
Lokal vævsdød pga. beskadigelse af celler

Okklusion
Tillukning

Osteoporose
Knogleskørhed, se s. 220

Paroksystisk
Anfaldsvis. bruges om sygdomme eller tilstande, der kommer i anfald (paroksysmer)

Plak/plaque
Pletformet element. I forbindelse med aterosklerose (åreforkalkning) en fedtholdig aflejring på indersiden af blodkarrene

Pleuraekssudat
Væskeudskillelse fra pleura

Resoriblet
Tablet, der skal placeres i munden under tungen, hvor den opløses, så indholdet optages direkte via slimhinden uden at passere igennem mavesækken

Retroperitoneal
Bag bughinden

Smerteanamnese
Den del af en patients sygehistorie, der bygger på patientens egne oplysninger om sine smerter

Spontan dissektion
Der henvises til en spontan aortadissektion, se s. 128

Stenose
Forsnævring af kanaler eller kar

Sternotomi
Kirurgisk indgreb, hvorved brystbenet (sternum) deles i to i længderetningen for at gøre plads til at foretage hjertekirurgi

Supraventrikulær ekstrasystole
Et ekstra hjerteslag, der er forårsaget af en elektrisk impuls dannet oven for hjertekamrene

Supraventrikulær takykardi
Forhøjet hjerterytme, der er forårsaget af elektriske impulser dannet oven for hjertekamrene

Systolisk blodtryk
Det tryk, som blodet udøver i arterierne under hjertets systole. Læs mere om systolisk blodtryk i MENNESKEKROPPEN – Anatomi og fysiologi, kapitel 9. Læs mere om blodtrykstagning i MENNESKEKROPPEN – Sygeplejeprocedurer og –teknikker, kapitel 11.

Systolisk volumen
Blodets volumen under hjertets systole.

Transøsofagal
Gennem øsofagus

Trendelenburgs leje
Lejring af patienten med benene let eleveret. Læs mere i menneskekroppen – sygeplejeprocedurer og -teknikker, side 268.

Vaskulitis
Blodkarsbetændelse. Begrebet  omfatter adskillige sygdomme, der alle er kendetegnet ved inflammation i blodkarrenes vægge, se side 334.

Vasodilatation
Dilatation af kroppens blodkar

Ødematøs
Præget af ødemer/væskeansamlinger