Ordforklaringer kapitel 7

Anæmi
Nedsat hæmoglobinindhold i blodet

Atopi
Hyperreaktivitet. Atopiske sygdomme (fx høfeber, allergi, astma) er præget af stærke inflammationslignende reaktioner i hud, slimhinder eller indre organer, der bliver udløst af forskellige påvirkninger.

Compliance
Patientens evne til at efterkomme lægens ordinationer. Ofte bruges ordet i forbindelse med medicinindtag. I så fald angiver det patientens evne til at indtage et lægemiddel på korrekt tidspunkt, i korrekt mængde og på den korrekte måde.

Ekspekto­ration
Produktion af opspyt (væske/slim, der udstødes ved hoste)

Eks­trapulmonal
Uden for lungerne

Eosinofili
Forøget mængde af eosinofile granulocytter i blodet (ses bl.a. ved allergiske og parasitære lidelser)

Fibrosering /fibrose
Patologisk øget mængde fibrøst, kollagent bindevæv (ofte arvæv, fx efter opheling af et infarkt i et væv eller organ) sædvanligvis med funktionsnedsættelse til følge

Granulomatøs
Forbundet med granulomer, dvs. ansamlinger af store celler, udviklet fra makrofager.

Hjertesufficiens
NB: trykfejl i bogen. Der skal stå hjerteinsufficiens (hjertesvigt), se s.115.

Homozygot
Et individ betegnes som homozygot mht. et givet gen, hvis det bærer samme allelform af genet på homologe kromosomer. Modsat heterozygot.

Hyperkapni
Øget mængde kuldioxid (CO2) i blodet.

Hyperreaktivitet
Tilstand med en stærk inflammationslignende reaktion i hud, slimhinder eller indre organer (fx høfeber, nældefeber, astma), der er udløst af en påvirkning, der tåles reaktionsløst af de fleste mennesker.

Hypertrofi
Forøgelse af et vævs eller organs størrelse uden samtidig øgning af celleantallet

Hypoksæmi
Nedsat iltindhold i blodet

Hæmatokrit/hæmatokritværdi
Det samme som erytrocytvolumenfraktionen (EVF), dvs. den volumenfraktion, som erytrocytterne udgør af helblodet.

Hæmoptyse
Opspyt med blod fra lunger eller bronkier

Latrogent
Påført som (bi)virkning ved lægelig behandling

Karcinogen
Kræftfremkaldende stof

Kollaberede luftvejsafsnit
Kollapsede eller sammenfaldne luftvejsafsnit

Konjugerede vacciner
En bestemt type vacciner, der (i modsætning til andre vacciner) er i stand til at aktivere T-cellerne

Lungeøden
NB: trykfejl i bogen. Der skal stå lungeødem (ophobning af væske i lungerne).

Mukociliære clearance
En elimination af stof fra et organ (her lungerne), der foregår, ved at et sejt sekret (slim, mukus) flyttes opad i luftvejene ved hjælp af fimrehårene (cilierne)

Myal­gi
Muskelsmerte

Osteoporose
Knogleskørhed, se s. 220

Para­neoplastiske fænomener
Fænomener, som er en konsekvens af tilstedeværelse af cancer et andet sted i kroppen.

Patognomoniske
Bruges om symptomer eller sygdomsmanifestationer, der er så karakteristiske for en sygdom, at diagnosen kan stilles alene ved dette

Pulmonal hypertension
Øget tryk i de store lungearterier forårsaget af øget modstand i lungekarrene

Remission
Delvis forsvinden eller bedring af en sygdom eller et symptom

Rhinitis
Høfeber (sæsonpræget allergisk reaktion i næseomgivelserne)

Serologiske undersøgelser
Undersøgelser for antistoffer i blodserum

Takykardi
Hurtig hjertevirksomhed

Takypnø
Forøget respirationsrytme

Vaskulitter
Det samme som vaskulitis, dvs. blodkarsbetændelse. Begrebet  omfatter adskillige sygdomme, der alle er kendetegnet ved inflammation i blodkarrenes vægge, se side 334.

Vasokonstriktion
Aktivering af de vasomotoriske nerver, der får blodkarrene til at trække sig sammen