Egil Haug

Om Egil Haug

Egil Haug, avdelingsoverlæge og professor i endokrinologisk biokjemi ved Hormonlaboratoriet, Aker universitssykehus HF, Oslo.