Erik Aschengreen

Balletkritiker, dr. phil. Forfatter til Dansen i spejlet.

Om Erik Aschengreen

Docent ved Københavns Universitet 1969-2000 og balletanmelder ved Berlingske Tidende 1964-2005. Grundlagde uddannelsen Dansens Æstetik og Historie ved Københavns Universitet i 1989. Har skrevet en lang række bøger om ballet, bl.a. Farlige Sylfider (1975, engelsk udgave 1974), Ballettens
Digter (1977), Balletbogen (1982 og 1992), Jean Cocteau and the Dance (doktorafhandling, 1986), Der går dans. Den Kongelige Ballet 1948-1998 (1998),Mester. Historien om Harald Lander (2005, engelsk udgave 2009),
Som jeg kendte dem (2007) og Forført af balletten (2011).

About Erik Aschengreen

Professor at the University of Copenhagen
1969-2000 and ballet critic of Danish national
daily Berlingske Tidende 1964-2005. Founded the
degree course in Aesthetics and History of
Dance at the University of Copenhagen in
1989. Has authored countless books on ballet,
including in English: The Beautiful Danger: Facets
of the Romantic Ballet (1974), Jean Cocteau and
the Dance (1986), and Harald Lander: His Life and
Ballets (2009).