Erik Elgaard Sørensen

f. 1955, sygeplejerske, SD i undervisning, cand.cur., Ph.d. i sygepleje 2006.

Læs mere

Erik Elgaard Sørensen har skrevet ph.d.-afhandlingen »Sygeplejefaglig ledelse. En empirisk undersøgelse af samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen.« Han er siden 2006 Postdoc i klinisk sygepleje, Forskningens Hus, Aalborg Sygehus. Har undervist i  sygeplejerskeuddannelsen, og har siden 2004 undervist master- og kandidatstuderende i sygepleje i sygeplejefagets ledelse samt forskningsmetoder. Ledelsespraksis som afdelingssygeplejerske og oversygeplejerske. Mette Rosendal