Flemming Gjerris

Om Femming Gjerris

Flemming Gjerris er professor i neurokirurgi ved Københavns Universitet og tidligere overlæge  ved neurokirurgisk afdeling, KAS Glostrup og Rigshospitalet i årene 1976-2006. Flemming Gjerris skrev disputats ved København Universitet i 1979, har været præsident for Dansk Neurologisk Selskab, medstifter af Dansk Neurokirurgisk Selskab, Præsident for Academia Eurasiana Neurochirurgica 1992-1994 og for European Association of Neurosurgical Societies 1995-1999. Flemming Gjerris har været konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Bedømmelsesforeningen for Liv og Patientforsikringen og har publiceret mere end 285 videnskabelige arbejder, debatindlæg m.m. Flemming Gjerris er medforfatter i nationale og internationale hånd- og lærebøger samt medlem af The Editorial Board ved internationale neurokirurgiske tidsskrifter. Sammen med Olaf B. Paulson og Per Soelberg Sørensen er han redaktør og forfatter til Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s forlag, samt de to tidligere udgaver af herværende bog.