Hans Hertel

Født 1939.

Om Hans Hertel

Student 1957, mag.art. 1966 og siden i 42 år tilknyttet Københavns Universitet, fra 1980 som professor i nordisk litteratur med særligt henblik på litteratursociologi. Aktiv i socialdemokratisk kulturpolitik og forfatter til en vifte af bøger og større videnskabelige artikler om kultur- og litteraturhistoriske emner samt redaktør af storværket Verdens litteraturhistorie. Har lige fra studentertiden sideløbende virket som anmelder og kulturskribent ved københavnske dagblade, siden 1988 ved Politiken.