Jens Christian Lassesen

er uddannet Socialpædagog i 1990. Han har pædagogisk diplomuddannelse fra 2002 - og er Kandidat i Pædagogisk Antropologi i 2008.

Læs mere

Jens Christian Lassesen har arbejdet 15 år på døgninstitution for unge og har derigennem erfaring med meget forskellige menneskelige problemstillinger. Jens Christian Lassesen har siden 2007 været ansat som underviser og studievejleder på social- og sundhedsskolen i Herning. Han underviser bl.a. i pædagogik med psykologi og specialefaget socialpædagogik.