Kari Martinsen

Om Kari Martinsen

Kari Martinsen er sygeplejerske, magister i filosofi og dr.phil. Hun har bl.a. været ansat på Danmarks Sygeplejerskehøjskole/Institut for sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet, og er nu ansat ved Institut for samfundsmedicin, afdelingen for sygeplejevidenskab ved Universitetet i Bergen. Kari Martinsen har skrevet en række bøger og artikler inden for omsorgsfilosofi, historie og socialpolitik.