Lennart Lynge Andersen

Om Lennart Lynge Andersen

Lennart Lynge Andersen er professor på Handelshøjskolen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret.