Erhvervskreditretlige emner

Erhvervskreditretlige emner

Kreditretsprojektets 7. bog fra Center i kreditret og kapitalmarkedsret på Handelshøjskolen i København fokuserer på de erhvervskreditretlige emner.

Læs mere
Niels Christian Andersen fra Danmarks Nationalbank skriver i bogen om clearing og afvikling i et retligt perspektiv. Lektor ved Århus Universitet Lasse Højlund Christensen skriver om behovet for at ændre konkurslovens § 70. Endelig bidrager ph.d.-stipendiat Andreas Tamasauskas på Center for kreditret og kapitalmarkedsret og advokat Vibeke Krag med en række formueretlige og tilsynsmæssige problemstillinger i forbindelse med gennemførelsen af securitisation transaktioner i Danmark.

Kreditretsprojektet ledes af professor Lennart Lynge Andersen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret ved Handelshøjskolen i København.

Erhvervskreditretlige emner
Lennart Lynge Andersen
1. udgave 2004
ISBN: 8713048945
Antal sider: 192 sider, hæftet
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Den trykte udgave kan bestilles ved henvendelse til forlaget: reception@gad.dk.