Finansiel rapportering

Finansiel rapportering

teori og regulering

UDKOMMER 6. AUGUST

Læs mere

Finansiel rapportering – teori og regulering er en lærebog for økonomistuderende på videregående uddannelser. 

Bogen henvender sig derudover til alle andre, som ønsker en faglig indføring og opdatering i dansk og international regnskabsteori- og regulering. Bogen beskæftiger sig bl.a. med følgende emner:

  • Den eksterne finansielle rapporterings rolle i samfundet.
  • Den tredelte reguleringsstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning.
  • En overordnet gennemgang af årsrapportens bestanddele.
  • De teoretiske paradigmer bag regnskabsregulering: hhv. det præstations- og det formueorienterede regnskabsparadigme.
  • Sammenhængen mellem økonomisk indkomst, aktieafkast og totalindkomst under perfekte og imperfekte markedsforhold.
  • Regnskabsreguleringens teoretiske fundament.
  • En detaljeret gennemgang af definitioner og behandling af elementerne i årsrapporten.
  • Virksomheders rapportering uden for regnskabet i form af ledelsesberetning og supplerende beretninger.
  • Generel indføring i bogføring. 

Bogen er gennemgående opdateret siden 5. udgave med ændringer til Årsregnskabsloven fra december 2018, med indvirkning på 2020-regnskaberne, og med et helt nyskrevet kapitel 13 om bogføring. Ligesom tidligere er bogen forsynet med opgaver til hvert kapitel med tilhørende vejledende løsninger samt en række ekstramaterialer, som kan findes her på siden.
Finansiel rapportering - teori og regulering
Carsten Kyhnauv-Andersen, Henrik Kyhnauv-Andersen & Peter Kyhnauv-Vejgaard
6. udgave 2021
Softcover
ISBN: 9788713051045
Antal sider: 444
Pris: 499,95 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 06-08-2021