Finansiel rapportering

Finansiel rapportering

teori og regulering

En lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter. Bogen henvender sig desuden til alle andre, der ønsker en faglig opdatering i dansk og international regnskabsteori og -regulering.

Pris: 499,00 kr.
Køb
Læs mere

I bogen, der er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015, beskriver og problematiserer professor Jens O. Elling bl.a.:

 • Den finansielle rapporterings økonomiske konsekvenser på samfunds- og virksomhedsniveau.
 • Den tredelte reguleringsstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning.
 • Virksomheden som ”transformationsproces” og ”væksthus for aktiver”. To konkurrerende paradigmer, hvor det første måler indtægter, omkostninger og overskud i resultatopgørelsen. Det andet i balancen i overensstemmelse med dansk og international regnskabsregulering.
 • Sammenhængen mellem økonomisk indkomst, aktieafkast og totalindkomst under perfekte og imperfekte markedsforhold.
 • Regnskabsreguleringens teoretiske fundament – begrebsramme – med inddragelse af det såkaldte ”konvergensprojekt” mellem IASB og FASB.
 • Rapportering om vidensressourcer og bæredygtighed i årsregnskab og beretning.
  Finansiel rapportering - teori og regulering
  Jens O. Elling
  4. udgave 2017

  ISBN: 9788713050550
  Antal sider: 352 sider
  Pris: 499,00 kr.
  Udgiver: Gjellerup

  Lignende bøger