Erhvervsret

Erhvervsret

Opgaver & materialer

Den 6. udgave af Erhvervsret er udarbejdet til brug ved undervisning i erhvervsret ved handelshøjskoler og universiteter.

Læs mere

Opgaverne er stillet ved eksaminer på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet eller som øvelsesopgaver. De enkelte opgaver er udarbejdet af forskellige undervisere ved Erhvervsjuridisk Institut. Bogen indeholder ud over opgaverne et eksempel på en opgavebesvarelse og en rettevejledning, ligesom der gives nyttige råd om besvarelse af opgaver.

I materialesamlingen er der lagt vægt på at vise eksempler på det juridiske retskildemateriale – fra EU-regler over lovgivning til domme og kendelser. Der vises tillige eksempler på en række typiske juridiske dokumenter.

Erhvervsret - Opgaver & materialer
Paul Krüger Andersen & Hanne Kirk Deichmann
6 udgave 2009
ISBN: 9788713049714
Antal sider: 311 sider, hæftet
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gjellerup