Grundlæggende aftaleret til studiebrug

Grundlæggende aftaleret til studiebrug

Bogen introducerer studerende på jurastudiets første år til den grundlæggende aftalerets hovedregler, begreber og argumentationsmønstre inden for rammerne af det pensum, som er fastsat for dette fagelement ved jurastudiet på Københavns Universitet.

Pris: 199,95 kr.
Køb
Læs mere

Bogen introducerer studerende på jurastudiets første år til den grundlæggende aftalerets hovedregler, begreber og argumentationsmønstre inden for rammerne af det pensum, som er fastsat for dette fagelement ved jurastudiet på Københavns Universitet.

Hovedparten af teksten er hentet fra forfatterens bog Grundlæggende aftaleret (5. udg. 2021) og behandler således reglerne om, hvordan aftalepligter skabes – af parterne selv eller gennem mellemmænd – hvilke hovedpligter aftalen påfører dens parter, hvordan man fortolker disse pligter, og hvornår aftalen er ugyldig.

Grundlæggende aftaleret til studiebrug
Mads Bryde Andersen
1. udgave 2023
Softcover
ISBN: 9788712075622
Antal sider: 164
Pris: 199,95 kr.
Udgivelsesdato: 07-12-2023

Forlag: Nord Academic
CO2e-aftryk pr. eksemplar: 318 g (1. oplag)