Enkelte transaktioner

Enkelte transaktioner

Aftaleretten III

Denne bog behandler en række centrale retlige og forretningsmæssige problemstillinger, som gør sig gældende i nogle af de kommercielle transaktioner, juristen oftest støder på i sit virke.

Pris: 575,00 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog behandler en række centrale retlige og forretningsmæssige problemstillinger, som gør sig gældende i nogle af de kommercielle transaktioner, juristen oftest støder på i sit virke.

Først behandles de aftaler, der indgås i forbindelse med virksomhedens etablering, herunder ved etablering af interessentskaber, kapitalselskaber og joint ventures, og i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.
Dernæst behandles aftaleforhold vedrørende virksomhedens finansiering, herunder om leasing, factoring og finansiering ved erklæringer. Endvidere gennemgås aftaler om arbejdsopdrag, produktion, afsætning og informationshåndtering.

Bogen er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer. Den benyttes bl.a. i universitetsundervisning, men kan også benyttes af praktikere uden juridisk baggrund. Bogen udgør tredje del af trebindsværket Aftaleretten, hvis bind 1 (Grundlæggende aftaleret) udkom i 5. udgave i 2021 og bind 2 (Praktisk aftaleret) 5. udgave i 2019.

Enkelte transaktioner - Aftaleretten III
Mads Bryde Andersen
4. udgave 2022
Hardcover
ISBN: 9788713051106
Antal sider: 562
Pris: 575,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 25-02-2022

Lignende bøger