Praktisk aftaleret

Praktisk aftaleret

Aftaleretten II

5. reviderede udgave

Pris: 575,00 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, bl.a. om offentlige indkøb og databeskyttelse (GDPR), ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (bl.a. AB18, ABR18 og Incoterms 2020).

Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold – fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.

Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten:

  • Bind 1 Grundlæggende aftaleret (4. udgave 2013)
  • Bind 2 Praktisk aftaleret (5. udgave 2019)
  • Bind 3 Enkelte transaktioner (3. udgave 2016)

Praktisk aftaleret - Aftaleretten II
Mads Bryde Andersen
5. udgave 2019
Hardcover
ISBN: 9788713051014
Antal sider: 552
Pris: 575,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 20-12-2019

Lignende bøger