Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

en praktisk tilgang

Denne 6. udgave lærer studerende at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser samt udføre en vel tilrettelagt regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital/aktier.

Læs mere

Denne bog lærer studerende at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser samt udføre en vel tilrettelagt regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital/aktier. Bogen arbejder ud fra en begrebsmæssig referenceramme, der hjælper læseren med at forstå, hvorledes en virksomhed skaber værdi, og hvorledes den skabte værdi kommer til syne i de finansielle opgørelser. Historiske årsregnskaber måler den historiske værdiskabelse og er udgangspunkt for budgettering af fremtidige finansielle opgørelser. Disse ’proforma-opgørelser’ danner herefter basis for værdiansættelse af virksomheder og aktier.

Denne 6. udgave er forsynet med to nye appendikser, der omhandler estimering af kapitalomkostninger i private virksomheder samt udarbejdelse af proforma-opgørelser, hvor der arbejdes med en pay-out ratio. Bryggerivirksomheden Royal Unibrew er fortsat den gennemgående case-virksomhed, og alle tal er opdateret. Endvidere er bogen opdateret ud fra de seneste ændringer i gældende regnskabsstandarder. Ligesom tidligere udgaver er også denne suppleret med ressourcesider for undervisere samt studerende, der kan findes på denne side.

Ud over at være lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter henvender bogen sig til alle, der ønsker en faglig ajourføring i den internationale udvikling inden for regnskabsanalyse og værdiansættelse.

Ressourcer for undervisere

Undervisere kan downloade PowerPoint-plancher og løsninger til tjekspørgsmål til Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Der kræves brugernavn og password, som kun undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via mail til forlaget.

Klik her for at logge ind og få adgang til materialet

Læsehjørnet

Velkommen til det webbaserede læsehjørne for Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Her forklares temaer og begreber mere udførligt. Ligesom materiale, der ikke er medtaget i bogen, vil blive tilføjet løbende.


En formel analyse af overnormale afkast
og markedseffektivitet


Værdiansættelse af en opsparingskonto

Kapiteloversigt

Kapitel 1 Introduktion til regnskabsanalyse og værdiansættelse
Kapitel 2 Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger
Kapitel 3 Strategisk analyse
Kapitel 4 Introduktion til årsrapportens finansielle opgørelser
Kapitel 5 Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser
Kapitel 6 Analyse af regnskabskvalitet
Kapitel 7 Analyse af egenkapitalopgørelsen
Kapitel 8 Reformulering af balancen og resultatopgørelsen til
analysebrug
Kapitel 9 Analyse af pengestrømsopgørelsen
Kapitel 10 Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst
Kapitel 11 Budgettering og værdiansættelse

Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang
Ole Sørensen
6. udgave 2021
Softcover
ISBN: 9788713051090
Antal sider: 360
Pris: 499,95 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 06-08-2021