Dansk Pensionsret

Dansk Pensionsret

Dansk Pensionsret er den første udgivelse der i dansk sammenhæng tilbyder en grundig behandling af pensionsrettens problemstillinger og betydning for det danske samfund.

Pris: 1350,00 kr.
Køb
Læs mere

Gennem sine 17 kapitler beskriver Dansk Pensionsret de retsregler, som det internationalt roste danske pensionssystem hviler på. Bogen er skrevet med sigte på jurister og pensionspraktikere, men i et sprog, der kan forstås af alle med interesse for emnet. Et 74 sider langt leksikon hjælper læsere uden forudgående viden med at forstå vanskelige begreber og problemstillinger.

Bogens første del indfører læseren i pensionsrettens grundbegreber og retskilder. Anden del gennemgår de forskellige pensionsordninger. Tredje del beskriver tilsynet med de private pensionsordninger. Fjerde del tager en række konkrete pensionsretlige spørgsmål op, herunder om beskatning, aftaleforhold, rådgivning samt familie- og skifteretlige pensionsspørgsmål.

Bogen er fagfællebedømt.

MADS BRYDE ANDERSEN er professor, dr.jur. ved Københavns Universitet.

JESPER MARK er cand.jur. Han har i en årrække været special- og chefkonsulent i Finanstilsynet og er i dag Senior Compliance Officer i PFA Pension.

Kapiteloversigt

Kapitel 1. Det danske pensionssystem

Kapitel 2. Pensionsrettens grundbegreber

Kapitel 3. Retskildespørgsmål

Kapitel 4. Tjenestemandspension mv.

Kapitel 5. Sociale pensioner mv.

Kapitel 6. Arbejdsmarkedspensionsordninger

Kapitel 7. Forsikringsprodukterne

Kapitel 8. Tilsynets formål og virkemidler

Kapitel 9. Tilsynet med den forsikringstekniske administration

Kapitel 10. Tilsyn med ledelse, styring og ejerforhold

Kapitel 11. Sammenlægning, omdannelse og ophør

Kapitel 12. Livsforsikringsvirksomheders kapitalforhold

Kapitel 13. God skik og informationspligt

Kapitel 14. Aftaleretlige spørgsmål

Kapitel 15. Sagsbehandling, rådgivning og demokratisk kontrol

Kapitel 16. Pensionsbeskatning

Kapitel 17. Familie- og skifteret

Pensionsretligt leksikon med forkortelser og lovhenvisninger

Litteratur

Emneindeks og lovregister

Afgørelsesregister 

Dansk Pensionsret
Jesper Mark & Mads Bryde Andersen
2. udgave 2017
Hardback
ISBN: 9788713050734
Antal sider: 672 sider
Pris: 1350,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 01-11-2017

Forfattere

Jesper  Mark

Jesper Mark

Jesper Mark er cand.jur. Læs mere

Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen (f. 1958) er tidligere advokat og har siden 1991 været professor i formueret ved Københavns Universitet. Læs mere