FIDIC

FIDIC

Den øgede internationalisering har i stadigt stigende omfang bevæget sig ind i entreprisesektoren, hvor større bygge- og anlægsopgaver ikke længere som en selvfølge gennemføres med nationale aktører.

Pris: 599,00 kr.
Køb

Læs mere

Med den øgede internationalisering følger også behovet for ensartede regelsæt for opgavens gennemførelse. Det mest anvendte, udbredte og opdaterede regelsæt er utvivlsomt de almindelige bestemmelser udarbejdet af den internationale organisation for rådgivende ingeniører "Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils" (i daglig tale FIDIC).

I denne fremstilling giver forfatterne på en overskuelig måde en praktisk indføring i FIDIC "Red Book" (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by the Employer) med udgangspunkt i den danske entrepriseretlige regulering i AB 92.

Fremstillingen henvender sig som håndbog bredt til kredsen af aktører inden for bygge- og anlægssektoren - herunder både bygherrer, entreprenører, tekniske og juridiske rådgivere.

 
Anmeldelser
"Bogen prætenderer ikke at være en retsvidenskabelig bearbejdning af kontraktmaterialet. Der indgår hverken retspraksis eller juridisk litteratur. Men for den læser, der har red book ved hånden, giver bogen god hjælp til at samle overblikket over de væsentligste bestemmelser heri, ligesom den med sine løbende henvisninger til AB92, sine krydshenvisninger og sine oversættelser af de grundlæggende begreber hjælper nye brugere af dette dokument til at sætte dette på mange måder egenartede regelsæt ind i en dansk juridisk ramme."
Uddrag af professor Mads Bryde Andersens anmeldelse i UfR 2004 B, s. 129

FIDIC
Flemming Horn Andersen, Holger Schöer & Niels W. Brorson
1. udgave 2003
ISBN: 8713048333
ISBN: 9788713048335
Antal sider: 411 sider, hæftet
Pris: 599,00 kr.
Udgiver: Gjellerup