Finansiel rapportering

Finansiel rapportering

Teori og regulering

En lærebog for økonomistuderende på videregående uddannelser.

Pris: 499,95 kr.
Køb
Læs mere

Finansiel rapportering — teori & regulering er en lærebog for økonomistuderende på videregående uddannelser. Bogen henvender sig derudover til alle andre, som ønsker en faglig indføring og opdatering i dansk og international regnskabsteori- og regulering.

Bogen beskæftiger sig bl.a. med følgende emner:

  • Den eksterne finansielle rapporterings rolle i samfundet.
  • Den tredelte reguleringsstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning.
  • En overordnet gennemgang af årsrapportens bestanddele.
  • De teoretiske paradigmer bag regnskabsregulering: hhv. det præstations- og det formueorienterede regnskabsparadigme.
  • Sammenhængen mellem økonomisk indkomst, aktieafkast og totalindkomst under perfekte og imperfekte markedsforhold.
  • Regnskabsreguleringens teoretiske fundament.
  • En detaljeret gennemgang af definitioner og behandling af elementerne i årsrapporten.
  • Virksomheders rapportering uden for regnskabet i form af ledelsesberetning og supplerende beretninger.
  • Generel indføring i bogføring.

Bogen er ajour med ændringer til Årsregnskabsloven fra december 2018, med indvirkning fra 2020-regnskaberne. Ligesom tidligere indeholder bogen opgaver til hvert kapitel med tilhørende vejledende løsninger. I forhold til 6. udgave er indholdet ikke opdateret; ny udgave skyldes alene nyt forlag.

Finansiel rapportering - Teori og regulering
Peter Kyhnauv-Vejgaard, Carsten Kyhnauv-Andersen & Henrik Kyhnauv-Andersen
7. udgave 2022
Softcover
ISBN: 9788712070610
Antal sider: 444
Pris: 499,95 kr.
Udgivelsesdato: 22-07-2022

Forlag: Nord Academic