Peter Kyhnauv-Vejgaard

Peter Kyhnauv-Vejgaard, ekstern lektor på CBS, Institut for Regnskab og Revision, siden 2013.

Om forfatteren
Han er statsautoriseret revisor og ansat som Senior Manager hos Deloitte i København.