Straffeproces - grundtræk af dansk strafferetspleje

Straffeproces - grundtræk af dansk strafferetspleje

Bogen indeholder en grundlæggende gennemgang af dansk straffeprocesret.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje indeholder en grundlæggende gennemgang af dansk straffeprocesret. Den handler om behandlingen af straffesager ved politiet, anklagemyndighed og domstolene.

Fremstillingen henvender sig til såvel praktikere som studerende og andre interesserede.

Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget mange korte referater af især nyere retspraksis samt konkrete eksempler og faktuelle oplysninger. Med denne fremstillingsmåde tilsigtes det at gøre teksten levende og vedkommende. For at gøre teksten læsevenlig er henvisninger fortrinsvis anbragt i fodnoter, som kan være til nytte ved yderligere fordybelse. Bogen indeholder et udførligt sagregister, en paragrafnøgle og et domsregister, der gør den velegnet som opslagsværk.

Bogen er fagfællebedømt, og denne 2. udgave er ajourført frem til medio april 2018.

Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Anmeldelser og omtale

”… en glimrende, velafbalanceret og meget instruktiv fremstilling af straffeprocessen. Den må hilses velkommen og kan afgjort anbefales.” – Hans Gammeltoft-Hansen, anmeldelse i UfR

Straffeproces - grundtræk af dansk strafferetspleje
Jørn Vestergaard
2. udgave 2018

ISBN: 9788713050895
Antal sider: 272 sider
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 24-05-2018

Lignende bøger