Lise Dige

er uddannet sygeplejerske i 1994 og har Diplomuddannelsen fra 2000 i pædagogik og undervisning.

Læs mere

Lise Dige har primært erfaring med sygepleje inden for abdominal kirurgi og medicin, men har også fungeret som hjemmesygeplejerske. Hun har været klinisk vejleder på Amager Hospital, hvor hun vejledte social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende. Siden 2001 har hun undervist på SOSU C og på Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole. Her har hun undervist social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever.